Facebook

Sözlük

how

pronoun

Türkçe'si nasıl; ne kadar
Tür pronoun
Örnek Cümle
The way people communicate with each other can have a huge bearing and influence on how that person will act or react.
İnsanların birbirleri ile iletişim kurma yöntemi kişinin nasıl hareket edeceği ya da tepki göstereceği üzerinde büyük bir ilgi ve etkiye sahip olabilir.

connector

Türkçe'si nasıl, ne şekilde
Tür connector
Örnek Cümle
Alcohol was used for centuries as an anaesthetic, but it was difficult to determine the correct dosage because doctors could never be sure how much would be fatal.
Alkol yüzyıllar boyunca anestetik olarak kullanılmıştır, ancak doğru dozu belirlemek zordu çünkü doktorlar ne kadarının öldürücü olacağından asla emin olamıyorlardı.