Facebook

Sözlük

how

pronoun

Türkçe'sinasıl; ne kadar
Türpronoun
Örnek Cümle
People who practise acupuncture must take courses to learn how to do it correctly.
Akupunktur yapan insanlar, onu nasıl doğru yapacaklarını öğrenmek için ders almalılar.

connector

Türkçe'sinasıl, ne şekilde
Türconnector
Örnek Cümle
The teacher knows how to answer this question.
Öğretmen bu soruya nasıl cevap verileceğini bilir