Facebook

Sözlük

how

pronoun

Türkçe'si nasıl; ne kadar
Tür pronoun
Örnek Cümle
Those who pick mushrooms for eating must learn how to recognise those that are absolutely safe and avoid harmful ones.
Yemek için mantar toplayanlar, tamamen güvenli olanları tanımayı, zararlı olanlardan ise kaçınmayı öğrenmelidirler.

connector

Türkçe'si nasıl, ne şekilde
Tür connector
Örnek Cümle
The social sciences indicate how art varies in relation to physical, social, and cultural environments.
Sosyal bilimler sanatın fiziksel, sosyal ve kültürel çevreye ilişkin olarak nasıl çeşitlendiğini gösterir.