Facebook

Sözlük

how

pronoun

Türkçe'sinasıl; ne kadar
Türpronoun
Örnek Cümle
Relationships are fundamental human interactions that exist on a daily basis, the results of which impact hugely upon how we feel about our lives and ourselves.
İlişkiler, günlük bazda var olan, sonuçlarının yaşamımız ve kendimizle ilgili nasıl hissettiğimiz üzerine büyük ölçüde etkisi olan temel insan etkileşimleridir.

conjunction

Türkçe'sinasıl, ne şekilde
Türconjunction
Örnek Cümle
I'm sure I don't need to tell you how dangerous the situation is.
Eminim, durumun ne kadar tehlikeli olduğunu size anlatmama gerek yok.