Facebook

Sözlük

how

pronoun

Türkçe'si nasıl; ne kadar
Tür pronoun
Örnek Cümle
The prospects of a permanent peace depend on how well the interim arrangements can be made to work.
Sürekli barış umudu, ara düzenlemelerin ne kadar iyi işletilebileceğine bağlıdır.

connector

Türkçe'si nasıl, ne şekilde
Tür connector
Örnek Cümle
There is a lot of speculation as to how does lack of vitamin D cause depression.
D vitamini eksikliğinin nasıl depresyona sebep olduğuna dair birçok spekülasyon vardır.