Facebook

Sözlük

how

pronoun

Türkçe'si nasıl; ne kadar
Tür pronoun
Örnek Cümle
Entropy is a physical property like temperatureand pressure, and measures how close a systemhas come to reaching stagnant equilibrium.
Entropi sıcaklık ve basınç gibi fiziksel bir özelliktir vebir sistemin durgun dengeye ne kadar ulaştığınıölçer.

connector

Türkçe'si nasıl, ne şekilde
Tür connector
Örnek Cümle
It is easy to imagine how the Titanic really looked once one has seen its artifacts exhibited at the Science Museum.
Titanik'in gerçekte nasıl göründüğünü hayal etmek, Bilim Müzesi'nde sergilenen eşyalarını gördükten sonra kolay oluyor.