Facebook

Sözlük

huge

adjective

Türkçe'sibüyük, kocaman
Türadjective
Örnek Cümle
While a huge factor of emotional intimacy is the ability to connect with the other person, independence is also important to foster emotional intimacy.
Duygusal samimiyetin büyük bir faktörü diğer bir insanla bağlantı kurma kabiliyeti olsa da bağımsızlık duygusal samimiyeti güçlendirmek için ayrıca önemlidir.

Alternatif öneriler:

a huge amount ofhugely