Facebook

Sözlük

hugely

adverb

Türkçe'si büyük ölçüde
Tür adverb
Örnek Cümle
Relationships are fundamental human interactions that exist on a daily basis, the results of which impact hugely upon how we feel about our lives and ourselves.
İlişkiler, günlük bazda var olan, sonuçlarının yaşamımız ve kendimizle ilgili nasıl hissettiğimiz üzerine büyük ölçüde etkisi olan temel insan etkileşimleridir.

Alternatif öneriler:

a huge amount ofhuge