Facebook

Sözlük

human beings

noun

Türkçe'siinsanoğlu
Türnoun
Örnek Cümle
The nervous system controls the other systems and enables human beings to think.
Sinir sistemi öteki sistemleri denetler ve insanlara düşünme olanağı verir.

Alternatif öneriler:

human behaviourhuman rights