Facebook

Sözlük

human beings

noun

Türkçe'si insanoğlu
Tür noun
Örnek Cümle
Today, scientists know that human beings learn atan astonishing rate during the first few months after birth.
Günümüzde bilim adamları, insanların doğumdan sonraki ilk birkaç ay boyunca şaşırtıcı bir hızda öğrendiklerini biliyorlar.