Facebook

Sözlük

human rights

noun

Türkçe'siinsan hakları
Türnoun
Örnek Cümle
The European Union attributes much of its achievement to the respect for human rights and democracy, which is reflected in its laws, policies, institutions, and actions.
Avrupa Birliği, başarısının çoğunu, yasalarına, politikalarına, kurumlarına ve eylemlerine yansımış olan insan hakları ve demokrasi saygısına bağlar.

Alternatif öneriler:

human behaviourhuman beings