Facebook

Sözlük

human

noun

Türkçe'siinsan
Türnoun
Örnek Cümle
Yoga, which is an ancient form of therapy for many ills and problems of the human body, is also an affective practice in weight loss therapy.
İnsan vucudunun bir çok hastalık ve problemi için eski bir terapi biçimi olan yoga, ayrıca kilo verme terapisinde etkili bir uygulamadır.