Facebook

Sözlük

humanitarian

adjective

Türkçe'si yardımsever,insancıl
Tür adjective
Örnek Cümle
Many oil producing countries have balance of payments surplus; some of this amount should be used for humanitarian purposes.
Petrol üreten pek çok ülke, ödemeler dengesi fazlalığına sahiptir; bu miktarın bir bölümü insancıl amaçlar için kullanılmalıdır.