Facebook

Sözlük

humour

verb

Türkçe'sieğlendirmek,güldürmek
Türverb

noun

Türkçe'simizah, espri
Türnoun

Alternatif öneriler:

posthumousposthumously