Facebook

Sözlük

hunger

noun

Türkçe'si açlık
Tür noun
Örnek Cümle
A number of people live in constant fear of hunger in Africa.
Afrika'da birçok insan sürekli açlık korkusu ile yaşar.