Facebook

Sözlük

hunger

noun

Türkçe'si açlık
Tür noun
Örnek Cümle
The new dam will improve the water supply and thereby reducing hunger and disease.
Yeni baraj su teminini geliştirecek ve böylece açlığı ve hastalığı azaltacak.