Facebook

Sözlük

hunt

verb

Türkçe'siavlamak; aramak
Türverb
Örnek Cümle
Ancient humans observed the behaviour of animals, partly out of curiosity, but primarily in order to hunt or to domesticate them.
Eski insanlar hayvanların davranışla-rını kısmen meraktan, ama özellikle onları avlamak ya da evcilleştirmek için izlemişlerdir.

noun

Türkçe'siavcılık; arama
Türnoun
Örnek Cümle
Bad things will come and find you, but for the good things you have to keep the door open, go hunt for them and find them.
Kötülükler gelip seni bulacaktır, ancak iyilikler için kapıyı açık tutman, onları araman ve bulman gerekir.