Facebook

Sözlük

hunting

noun

Türkçe'si avcılık
Tür noun
Örnek Cümle
Unfortunately, due to hunting and habitat loss, many tortoise species are vulnerable to extinction.
Ne yazık ki, avcılık ve yaşam alanı tahribatından dolayı birçok kaplumbağa türü yok olmaya savunmasızdır.

Alternatif öneriler:

hunthunt downhunt for