Facebook

Sözlük

hurt

adjective

Türkçe'si yaralanmış, incinmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
They could have won the football match, but John hurt his ankle.
Futbol maçını kazanabilirlerdi, ama John bileğini incitti.

verb

Türkçe'si yaralamak, acımak
Tür verb
Örnek Cümle
They could have won the football match, but John hurt his ankle.
Futbol maçını kazanabilirlerdi, ama John bileğini incitti.