Facebook

Sözlük

hurt

adjective

Türkçe'si yaralanmış, incinmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
Military action will hurt ordinary people, and what's more, it won't solve the problem.
Askeri harekat sıradan insanları yaralayacak ve dahası sorunu çözmeyecek.

verb

Türkçe'si yaralamak, acımak
Tür verb
Örnek Cümle
Military action will hurt ordinary people, and what's more, it won't solve the problem.
Askeri harekat sıradan insanları yaralayacak ve dahası sorunu çözmeyecek.