Facebook

Sözlük

hydrogen-powered

adjective

Türkçe'si hidrojenle çalışan
Tür adjective