Facebook

Sözlük

identical

adjective

Türkçe'siaynı, birebir aynı
Türadjective