Facebook

Sözlük

identity

noun

Türkçe'si kimlik
Tür noun
Örnek Cümle
If you want to enter this building, you have to show an identity card.
Eğer bu binaya girmek istersen kimlik kartını göstermek zorundasın.