Facebook

Sözlük

ignorance

noun

Türkçe'si bilgisizlik, cehalet
Tür noun