Facebook

Sözlük

ignore

verb

Türkçe'sigöz ardı etmek, yok saymak
Türverb

Alternatif öneriler:

ignoranceignorant