Facebook

Sözlük

illness

noun

Türkçe'si hastalık
Tür noun
Örnek Cümle
Her illness is the reason for my coming.
Gelişimin nedeni onun hastalığıdır.