Facebook

Sözlük

illustrate

verb

Türkçe'siörneklerle anlatmak,resimlemek
Türverb

Alternatif öneriler:

illustratedto illustrate