Facebook

Sözlük

illustrated

adjective

Türkçe'si resimlendirilmi
Tür adjective
Örnek Cümle
The menus are printed on illustrated cards.
Menüler resimli kartlara basılır.

Alternatif öneriler:

illustrateto illustrate