Facebook

Sözlük

imagine

verb

Türkçe'si hayal etmek, sanmak
Tür verb
Örnek Cümle
Globalization is a set of projects that require us to imagine space and time in particular ways.
Küreselleşme bize belirli noktalarda mekan ve zamanı hayal ettiren bir seri projelerdir.