Facebook

Sözlük

immediately

adverb

Türkçe'si hemen, aniden, derhal
Tür adverb
Örnek Cümle
When X-rays were discovered in the late nineteenth century, scientists immediately set out on intensive research to find other similar types of rays.
On dokuzuncu yüzyılın sonlarında X ışınları keşfedildiğinde, bilim adamları benzer tür başka ışınlar bulmak için hemen yoğun araştırmalara giriştiler.