Facebook

Sözlük

immigrant

noun

Türkçe'si göçmen
Tür noun
Örnek Cümle
When people migrate, they find it almost impossible to avoid close contact with members of the host culture and with other immigrant cultural groups.
İnsanlar göç ettiklerinde ev sahibi kültür ve diğer göç eden kültür gruplarıyla yakın ilişkiden kaçınmanın neredeyse imkansız olduğunu anlarlar.