Facebook

Sözlük

immigration

noun

Türkçe'si göç
Tür noun
Örnek Cümle
Attitudes and policies towards young migrants are, for example, different in Spain and Ireland from those in Germany concerning immigration from new EU member states.
Genç göçmenlere karşı tutum ve politikalar, örneğin, İspanya ve İrlanda’da yeni AB üye ülkelerinden gelen göç konusunda Almanya’dakilerden farklıdır.