Facebook

Sözlük

immune

adjective

Türkçe'si bağışık,etkilenmeyen
Tür adjective
Örnek Cümle
Experts also argue that children born to older women risk having weaker immune systems.
Uzmanlar ayrıca, ileri yaştaki kadınlardan doğan çocukların daha zayıf bağışıklık sistemine sahip olma riskiyle karşı karşıya olduğunu öne sürüyorlar