Facebook

Sözlük

immune

adjective

Türkçe'si bağışık,etkilenmeyen
Tür adjective
Örnek Cümle
A new approach that is being tested in the treatment of cancer is the possibility of mobilizing the immune system to attack tumour cells.
Kanser tedavisinde denenmekte olan yeni bir yaklaşım, tümör hücrelerine saldırması için bağışıklık sistemini harekete geçirme olasılığıdır