Facebook

Sözlük

immune

adjective

Türkçe'si bağışık,etkilenmeyen
Tür adjective
Örnek Cümle
For best health advantage, people suffering from low immune health are advised to include lots of immune boosting food items in their daily diet.
En iyi sağlık avantajı için, düşük bağışıklıktan muzdarip olan insanlara günlük diyetlerinde birçok bağışıklığı arttıran gıda maddeleri tavsiye edilmektedir.