Facebook

Sözlük

immunity

noun

Türkçe'si bağışıklık; dokunulmazlık
Tür noun
Örnek Cümle
Although many vaccines protect you throughout your life, some provide immunity for only a certain time.
Birçok aşı seni hayat boyu korumasına rağmen bazıları sadece belirli bir zaman bağışıklık sağlar.