Facebook

Sözlük

impact

verb

Türkçe'si etkilemek
Tür verb
Örnek Cümle
Most of us realize the impact that our families have on our development.
Pek çoğumuz, ailemizin gelişimimiz üzerinde sahip olduğu etkinin farkındayızdır.

noun

Türkçe'si etki; darbe, çarpma
Tür noun
Örnek Cümle
Despite the rapid advance of science since the 17th century, it made no impact on the problems of prediction until the advent of the digital computer.
17. yy'dan beri bilimin hızlı gelişmesine rağmen dijital bilgisayarın ortaya çıkışına kadar tahmin sorunlarına etkisi olmadı.