Facebook

Sözlük

impact

verb

Türkçe'si etkilemek
Tür verb
Örnek Cümle
In recent years natural gas has been popular because it has a somewhat less damaging impact on the environment.
Son yıllarda doğal gaz popüler olmuştur çünkü çevre üzerinde daha az zarar verici bir etkisi vardır.

noun

Türkçe'si etki; darbe, çarpma
Tür noun
Örnek Cümle
Despite the rapid advance of science since the 17th century, it made no impact on the problems of prediction until the advent of the digital computer.
17. yy'dan beri bilimin hızlı gelişmesine rağmen dijital bilgisayarın ortaya çıkışına kadar tahmin sorunlarına etkisi olmadı.