Facebook

Sözlük

impact

verb

Türkçe'si etkilemek
Tür verb
Örnek Cümle
Obesity has a strong impact on children, teenager and adults due to its dangerous health risks.
Obezitenin tehlikeli sağlık risklerinden dolayı çocuklar, ergenler ve yetişkinler üzerinde güçlü bir etkisi vardır.

noun

Türkçe'si etki; darbe, çarpma
Tür noun
Örnek Cümle
Relationships are fundamental human interactions that exist on a daily basis, the results of which impact hugely upon how we feel about our lives and ourselves.
İlişkiler, günlük bazda var olan, sonuçlarının yaşamımız ve kendimizle ilgili nasıl hissettiğimiz üzerine büyük ölçüde etkisi olan temel insan etkileşimleridir.