Facebook

Sözlük

impact

verb

Türkçe'si etkilemek
Tür verb
Örnek Cümle
Most of us realize the impact that our families have on our development.
Pek çoğumuz, ailemizin gelişimimiz üzerinde sahip olduğu etkinin farkındayızdır.

noun

Türkçe'si etki; darbe, çarpma
Tür noun
Örnek Cümle
It is also a great question whether the remaining fossil energy sources are great enough to give a huge impact upon the global environment.
Kalan fosil enerji kaynaklarının, küresel çevre üzerinde büyük bir etki sağlayacak kadar kadar fazla olup olmadığı ayrıca büyük bir belirsizliktir.