Facebook

Sözlük

impact

verb

Türkçe'si etkilemek
Tür verb
Örnek Cümle
One very serious impact of the gradually warming is the slowing of ocean currents.
Gittikçe ısınmanın çok ciddi bir etkisi okyanus akıntılarının yavaşlamasıdır.

noun

Türkçe'si etki; darbe, çarpma
Tür noun
Örnek Cümle
Despite the rapid advance of science since the 17th century, it made no impact on the problems of prediction until the advent of the digital computer.
17. yy'dan beri bilimin hızlı gelişmesine rağmen dijital bilgisayarın ortaya çıkışına kadar tahmin sorunlarına etkisi olmadı.