Facebook

Sözlük

impart

verb

Türkçe'sisöylemek,katmak
Türverb
Örnek Cümle
The purpose of teaching is to impart knowledge and enhance skill levels.
Öğretmenin amacı bilgi katmak ve beceri seviyelerini arttırmaktır.