Facebook

Sözlük

impatient

adjective

Türkçe'sisabırsız
Türadjective
Örnek Cümle
She became more and more impatient as days went by and wondered why they still hadn't replied to her application.
Günler geçtikçe daha da sabırsızlanıyor ve başvurusuna neden hala yanıt vermediklerini merak ediyordu.

Alternatif öneriler:

impatienceimpatiently