Facebook

Sözlük

import

verb

Türkçe'si ithal etmek
Tür verb
Örnek Cümle
…the import of animals from France and other countries…
Fransa ve diğer ülkelerden hayvan ithalatı

noun

Türkçe'si ithalat
Tür noun
Örnek Cümle
According to the 'capitulations' generously granted by the Ottoman sultans, the foreigners operating within the Empire could import and sell goods at any price they chose and were largely exempt from taxes.
Osmanlı padişahlarınca cömertçe verilen kapitülasyonlara göre, imparatorluk içinde faaliyet gösteren yabancılar, malları, tercih ettikleri herhangi bir fiyattan ithal edip satabiliyorlardı ve büyük ölçüde vergiden muaftılar.