Facebook

Sözlük

importance

noun

Türkçe'si önem
Tür noun
Örnek Cümle
Today, throughout the world, competition for markets and technological supremacy has replaced old ideological differences and gained much importance in international relations.
Bugün tüm dünyada, pazar ve teknolojik üstünlük İçin rekabet, eski ideolojik farklılıkların yerini almış ve uluslararası ilişkilerde çok önem kazanmıştır.