Facebook

Sözlük

importance

noun

Türkçe'si önem
Tür noun
Örnek Cümle
Few realize the importance of solar energy.
Pek az kimse güneş enerjisinin önemini kavrar.