Facebook

Sözlük

important

adjective

Türkçe'si önemli, gerekli
Tür adjective
Örnek Cümle
The education is one of the most important requirements of the holistic development of a child.
Eğitim, bir çocuğun bütünsel gelişiminin en önemli gerekliliklerinden birisidir.