Facebook

Sözlük

important

adjective

Türkçe'si önemli, gerekli
Tür adjective
Örnek Cümle
The most important role of any leader is to find and keep the best staff, who can support their vision.
Bir liderin en önemli rolü, görüşlerini destekleyebilecek en iyi personeli bulmak ve tutmaktır.