Facebook

Sözlük

important

adjective

Türkçe'siönemli, gerekli
Türadjective
Örnek Cümle
The quality of the goods is very important in commerce.
Ticarette malların nitelikleri çok önemlidir.