Facebook

Sözlük

impossible

adjective

Türkçe'si imkânsız
Tür adjective
Örnek Cümle
Some people believe that stress is a part of life, and it is close to impossible to avoid it.
Bazı insanlar, stersin yaşamın bir parçası olduğuna ve ondan kaçınmanın imkansıza yakın olduğuna inanmaktadırlar.