Facebook

Sözlük

impossible

adjective

Türkçe'si imkânsız
Tür adjective
Örnek Cümle
It is impossible for the government to generate enough jobs annually to meet the employment requirements.
Istihdam gerekliliklerini karşılamak için yıllık yeterli iş üretmek hükümet için imkansızdır.