Facebook

Sözlük

impossible

adjective

Türkçe'siimkânsız
Türadjective
Örnek Cümle
It was impossible to arrange a trip to the Islands.
Adalara bir gezi düzenlemek olanaksızdı.

Alternatif öneriler:

impossibilityimpossibly