Facebook

Sözlük

impressed

adjective

Türkçe'si etkilenmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
Katherine Mansfield was particularly impressed by the short stories of the Russian writer Chekhov, and, like him, she wrote stories which depend more on atmosphere and character than on plot.
Katherine Mansfield, özellikle Rus yazar Chekhov‘un kısa hikâyelerinden etkilenmiş ve onun gibi, konudan çok çevre ve karaktere dayalı hikâyeler yazmıştır.