Facebook

Sözlük

impressive

adjective

Türkçe'si etkileyici
Tür adjective
Örnek Cümle
That seat belts save lives is both intutively obvious and also supported by impressive amount of evidence.
Emniyet kemerlerinin hayat kurtardığı hem sezgisel olarak bellidir, hem de durumu destekleyecek çarpıcı birçok kanıt vardır.