Facebook

Sözlük

imprisonment

noun

Türkçe'si tutukluluk
Tür noun
Örnek Cümle
The reasons for their imprisonment was in todays paper.
Onların mahkumiyet nedenleri bugünkü gazetedeydi.