Facebook

Sözlük

improve

verb

Türkçe'si gelişmek,ilerlemek
Tür verb
Örnek Cümle
Training is a process of learning where people get chance to improve their skills and to brighten up their inner selves.
Eğitim, insanların becerilerini geliştirme ve iç benliklerini aydınlatma şansı edindikleri bir öğrenme sürecidir.