Facebook

Sözlük

improve

verb

Türkçe'si gelişmek,ilerlemek
Tür verb
Örnek Cümle
The safety and health at work act are the leading rules which will improve the wellness and safety of workers at your workplace.
İş faaliyetinde güvenlik ve sağlık, işçilerin iş yerlerinde sağlık ve güvenliğini geliştirecek önemli kurallardır.