Facebook

Sözlük

improvement

noun

Türkçe'sigelişme,ilerleme
Türnoun
Örnek Cümle
The Security Council has been urgently called for a meeting to discuss the new measures needed for the improvement of the situation in the Gulf.
Güvenlik Konseyi, körfezdeki durumun düzeltilmesi için gerekli yeni önlemleri tartışmak üzere acilen toplantıya çağrıldı.

Alternatif öneriler:

improveimprovedunimproved