Facebook

Sözlük

improvement

noun

Türkçe'si gelişme,ilerleme
Tür noun
Örnek Cümle
It remains to be seen whether expanding trade ties will lead to an improvement in diplomatic relations.
Genişleyen ticari bağlantıların diplomatik ilişkilerde bir iyileşme sağlayıp sağlamayacağı zamanla görülecek.