Facebook

Sözlük

in accordance with

prepositional phrase

Türkçe'si -e paralel olarak
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
The Nobel Peace Prize is an award presented to either an individual or an organization in accordance with Alfred Nobel’s living will.
Nobel Barış Ödülü, Alfred Nobel'in vasiyetine uygun olarak ya bireye ya da kuruluşa verilen bir ödüldür.

Alternatif öneriler:

accordancewit