Facebook

Sözlük

in consideration of

prepositional phrase

Türkçe'sigöz önüne alarak
Türprepositional phrase
Örnek Cümle
All the books studied during this course have been selected in consideration of their literary and historical value.
Bu ders boyunca incelenen bütün kitaplar, edebi ve tarihi değerleri göz önüne alınarak seçilmiştir.