Facebook

Sözlük

in demand

adjective

Türkçe'si rağbet gören
Tür adjective
Örnek Cümle
The translation market is ever increasing in demand in helping global interaction and communication.
Çeviri pazarı küresel etkileşim ve iletişime yardım etme bakımından giderek artan bir taleptir.

Alternatif öneriler:

demandmeet demandon demand