Facebook

Sözlük

in detail

prepositional phrase

Türkçe'si detaylı olarak
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
The proposal had been discussed in detail before they reached a decision.
Onlar bir karara varmadan önce öneri ayrıntılı bir biçimde tartışılmıştı.