Facebook

Sözlük

in favour of

prepositional phrase

Türkçe'si -ın lehinde
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Despite these objections raised in the Senate, there are strong arguments in favour of both sanctions and bombing.
Senato’da yapılan bu itirazlara karşın, hem yaptırımlar hem de bombardıman lehinde güçlü görüşler bulunmaktadır.