Facebook

Sözlük

in front of

preposition

Türkçe'siönünde
Türpreposition
Örnek Cümle
She stood admiring herself in front of the mirror.
Aynanın önünde durup hayranlıkla kendini izledi.