Facebook

Sözlük

in general

adverb

Türkçe'si genel olarak
Tür adverb
Örnek Cümle
It is one thing, however, to know a language in general and another to have a special knowledge of a particular subject.
Bununla birlikte bir dili genel olarak bilmek başka, kendine özgü bir konuda uzmanlık bilgisine sahip olmak başka şeylerdir.

Alternatif öneriler:

generalinspector general