Facebook

Sözlük

in many respects

prepositional phrase

Türkçe'sibirçok bakımdan
Türprepositional phrase