Facebook

Sözlük

in order to

prepositional phrase

Türkçe'si -mek için | -mek amacıyla
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
In the late 1960s in Britain, the Wilson government tried to win the Unions’ support in order to control the effect of wage increases on inflation.
1960’ların sonlarında İngiltere’de Wilson hükümeti, ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkisini kontrol edebilmek için sendikaların desteğini kazanmaya çalıştı.