Facebook

Sözlük

in order to

prepositional phrase

Türkçe'si -mek için | -mek amacıyla
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Because of their relatively high population growth, countries in the Middle East need their economies to grow by over 5% per year in order to make real improvements in living standards.
Göreceli olarak yüksek olan nüfus artışları nedeniyle, Ortadoğu’daki ülkeler yaşam standartlarında gerçek ilerlemeler sağlamak için ekonomilerinin yıllık % 5’in üzerinde büyümesine gereksinim duyarlar.