Facebook

Sözlük

in particular

adverb

Türkçe'si özellikle, bilhassa
Tür adverb
Örnek Cümle
Globalization is a set of projects that require us to imagine space and time in particular ways.
Küreselleşme bize belirli noktalarda mekan ve zamanı hayal ettiren bir seri projelerdir.