Facebook

Sözlük

in terms of

prepositional phrase

Türkçe'si-e dayanarak, açısından
Türprepositional phrase
Örnek Cümle
Analysis is finding out exactly what a substance consists of in terms of mixtures, compounds and elements.
Analiz, karışım, bileşik ve element açısından bir maddenin tam olarak nelerden oluştuğunu bulgulamaktır.