Facebook

Sözlük

in terms of

prepositional phrase

Türkçe'si -e dayanarak, açısından
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
With day-to-day changing trends and technology, the current business companies have observed a radical change in terms of its overall growth and development.
Günden güne değişen moda ve teknolojiyle, mevcut şirketler tam kendi büyüme ve gelişmeleri açısından köklü bir değişim gözlemlemişlerdir.