Facebook

Sözlük

in the case of

prepositional phrase

Türkçe'si durumunda, halinde
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
The incongruity may be merely verbal as in the case of a play on words, exaggerated assertion, etc.
Aykırılık sözcük oyunları ya da abartmalı anlatımı üzerinde olduğu gibi salt sözel olabilir, ya da basamaklı sırıkların kışının bacaklarını çok uzatmakta kullanılmasında olduğu gibi fiziksel olabilir; ya da etki seyredenin yüksekten atan kimsenin ortaya koyduğu gerçek ve yapmacık arasındaki aykırılıkları algılamasına dayanmasında olduğu gibi, yergi türünden olabilir.